Terkini

Mesyuarat Agung Tahunan 2014/1435 | 13 September 2014

Agenda Mesyuarat Agung

 1. Doa Selamat
 2. Ucapan aluan oleh Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Seri Haji Mohd. Yussof Latiff – Yang Dipertua Persekutuan
 3. Membentangkan dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung Tahunan yang lalu
 4. Membentangkan Penyata Tahunan bagi Tahun 2013
 5. Membentangkan dan mengesahkan Penyata Kewangan
  1. Penyata Kewangan Persekutuan Bagi Tahun 2013
  2. Akaun Syarikat Pembangunan Anak-Anak Yatim Islam Pulau Pinang bagi Tahun 2013
 6. Melantik Juruaudit Bertauliah Persekutuan bagi 2014/2015
 7. Membincangkan perkara-perkara yang diberitahu secara bertulis kepada Setiausaha Kehormat Persekutuan tidak kurang daripada tujuh (7) hari dari tarikh Mesyuarat Agung diadakan.
 8. Tangguhan Mesyuarat:
  1. Ucapan Ahli-ahli
  2. Ucapan Penutup oleh Y. Bhg. Tan Sri Dato’ Seri Pengerusi

Leave a Reply